Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 491 6373 841129 133210 0128 0291 107 2620632 741193 9571 489 279137 728103 170732 01853 3384 243636 26766 7326 800--
Peňažné finančné inštitúcie933 8501 50834 10205 622116 6850181 6272 518185 45651 73951 782245 35503 21948 06316 52411--
Finančné inštitúcie iné ako PFI609 713021 76984 715618111 793024 50512 39690 0884 3951 70691 4707 894181158 005977366--
Nefinančné spoločnosti3 948 0742 33373 262125 2971 789878 7840426 609179 0431 213 73581 59449 682395 19345 444843430 19949 2316 424--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 6180332553124034144953595746035324--
Peňažné finančné inštitúcie32302960000000126000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI340003230001100000004--
Nefinančné spoločnosti1 261036550101034144843469746035320--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-810332-5383-99034-299358359574-80-662-12--
Peňažné finančné inštitúcie248029600-750000126000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2000032300011000-140004--
Nefinančné spoločnosti-348036-5380-47034-29934734697460-662-16--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt