Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 211 3824 231154 641239 16112 6011 279 6384 522724 938201 3101 717 168150 672123 875778 50164 9543 416692 03884 48711 513--
Peňažné finančné inštitúcie1 046 3931 59438 31509 132127 8150210 9002 309228 50254 87658 724255 54802 47447 99021 41312--
Finančné inštitúcie iné ako PFI693 002025 43490 066920150 893015 23412 320105 9635 5261 63776 9949 154183197 8751 906383--
Nefinančné spoločnosti4 471 9882 63790 892149 0952 5491 000 9300498 804186 6811 382 70390 27063 514445 95855 800758446 17461 16711 119--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 74101 5072 2089996803301162 400132541 025110078--
Peňažné finančné inštitúcie860036904000010542641000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI499006290008408128010000--
Nefinančné spoločnosti7 38201 1382 1465096803301071 9926619615010078--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 987-161 5072 155997510322-159879132511 025-5171-1 159078--
Peňažné finančné inštitúcie54503690400001-315542641000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI499006290008408128010000--
Nefinančné spoločnosti3 943-161 1382 093507510322-1687866616615-5181-1 159078--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt