Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 940 8253 900141 751225 44311 2501 222 8930703 978192 2911 622 669142 323113 533745 74261 8453 620687 07081 28710 833--
Peňažné finančné inštitúcie1 006 6771 51235 53308 028126 6240205 1402 380217 22553 90154 327246 50202 65545 10419 94110--
Finančné inštitúcie iné ako PFI686 461021 79987 953787144 254024 75510 291101 8155 5851 53676 6468 398199201 6811 748367--
Nefinančné spoločnosti4 247 6862 38884 419137 4902 435952 0150474 083179 6201 303 62982 83757 670422 59453 447766440 28459 59810 456--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 8540734604326300143 13357111629030214950--
Peňažné finančné inštitúcie2 502000000012 405096000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI49300248365001584108000000--
Nefinančné spoločnosti2 8590734356019800126701615549030214950--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 621-1797256043-8500-732 558575662903055950--
Peňažné finančné inštitúcie2 502000000012 405096000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI49300248365001584108000000--
Nefinančné spoločnosti1 626-1797253560-15000-759516-4054903055950--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt