Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 350 9673 929124 224204 8207 0921 110 8060598 543184 3011 444 525129 65398 800700 27052 3643 778640 75261 9106 868--
Peňažné finančné inštitúcie880 5791 50830 74404 771119 2420173 5942 274173 12645 63548 821226 47602 74344 85515 81310--
Finančné inštitúcie iné ako PFI584 847020 00681 112577110 723023 71011 84685 1273 9731 51385 8357 779162152 264959373--
Nefinančné spoločnosti3 885 5422 42173 474123 7081 744880 8410401 239170 1811 186 27280 04548 467387 95944 585873443 63345 1386 485--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 35103 443203365002077274663365015200--
Peňažné finančné inštitúcie3 28502 6690320021550457000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2050015401001218050001500--
Nefinančné spoločnosti1 86207744906200659974336500200--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-4 659-23 426203-10650014-8 744-246633650-448200--
Peňažné finančné inštitúcie3 28502 6690320021550457000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9 0690-17154010012-9 239050001500--
Nefinančné spoločnosti1 125-277449-1462000340-2433650-463200--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt