Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 428 7203 99595 620191 2534 431943 1140535 742156 9521 155 11597 56188 527591 54739 4752 387480 61353 2016 289--
Peňažné finančné inštitúcie696 0141 53625 3591082 39890 9090142 4711 268135 45132 86046 325166 3923 1241 61538 58013 16710--
Finančné inštitúcie iné ako PFI472 31508 15367 08239493 692021 1349 56774 2283 2921 11570 5682 625132120 363496404--
Nefinančné spoločnosti3 260 3912 45862 108124 0631 639758 5130372 137146 117945 43661 40941 087354 58633 727641321 66939 5385 875--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom11 53005 6801 46207120504526931 29239529100414351--
Peňažné finančné inštitúcie1 8650720000502191 24902710020200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 08603 722005009324260000000--
Nefinančné spoločnosti5 57901 8861 4620707045441350173952000212351--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 680-15 275382-242610282-48-1 5091 289395291-1029351--
Peňažné finančné inštitúcie8530720000-1722-7711 24902710020200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 34003 33700-355008324260000000--
Nefinančné spoločnosti2 488-11 866382-246160454-58-1 0621439520-10-173351--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt