Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 319 2163 96684 266186 7784 455916 8650522 024151 4221 123 51193 54684 080610 97938 4072 375454 11953 2196 480--
Peňažné finančné inštitúcie676 2561 48023 856972 37588 6440139 8311 225133 53231 36143 736162 2263 1471 58135 60412 99910--
Finančné inštitúcie iné ako PFI454 91504 48665 90139693 783020 8208 48471 5263 15498666 1862 524135116 592473476--
Nefinančné spoločnosti3 188 0452 48655 924120 7801 684734 4380361 373141 713918 45359 03139 358382 56832 737659301 92239 7475 994--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 887094057209990024461471511710018900--
Peňažné finančné inštitúcie800000000800000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4801750600101000000000--
Nefinančné spoločnosti3 831092356709930023459671511710018900--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom931-28884720-10200-362227-18115117100-3330-165--
Peňažné finančné inštitúcie800000000800000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-283017-950600310-1570000-6700--
Nefinančné spoločnosti1 206-28715670-10800-365209-2415117100-2660-165--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt