Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 140 3194 10377 426185 0634 441879 6330499 334140 3611 069 32890 94378 838594 73937 3802 395433 31553 9606 835--
Peňažné finančné inštitúcie654 2011 49322 0421012 36388 4510133 9271 146127 22929 42841 699158 4003 1241 59435 57713 07711--
Finančné inštitúcie iné ako PFI441 11104 45064 44340690 837020 2968 01768 7563 20893765 7592 530131111 416462442--
Nefinančné spoločnosti3 045 0072 61050 934120 5191 672700 3450345 111131 198873 34358 30736 202370 58031 725669286 32240 4216 382--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 36005 78768422580016267113821234103 01960--
Peňažné finančné inštitúcie2 524000000000060002 51800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI232000030021985012300000--
Nefinančné spoločnosti7 60405 787684225500142482876041050160--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 13905 608411220900-39-921-115821234102 77060--
Peňažné finančné inštitúcie2 524000000000060002 51800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI290-1730030011956012300000--
Nefinančné spoločnosti5 58505 781411220600-40-940-17176041025260--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt