Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 287 2894 03173 326190 6414 376923 0890510 819143 7361 108 29591 21680 690619 75038 2312 374452 36355 1337 125--
Peňažné finančné inštitúcie675 8711 47423 450962 28093 3560139 8411 190133 55229 50743 131161 7003 2371 56333 55713 255134--
Finančné inštitúcie iné ako PFI460 89604 51966 88741496 224020 3958 17470 8873 10887369 4772 474126117 409469452--
Nefinančné spoločnosti3 150 5222 55745 357123 6591 681733 5090350 583134 372903 85658 60136 686388 57432 519685301 39641 4106 540--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 6070836 03801 072080352248115858000031105--
Peňažné finančné inštitúcie904000000803041060000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 676004 5690100061000000005--
Nefinančné spoločnosti4 0270831 46901 071005220115258000031100--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 580-1836 03801 0380803-22-1 011112080000-26105--
Peňažné finančné inštitúcie300000008030-833060000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 587004 5690-10006100-85000-205--
Nefinančné spoločnosti2 963-1831 46901 03900-22-184122580000-25900--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt