Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 109 5103 720111 147196 9365 8131 058 5322 963577 893177 5971 384 370119 02396 752676 60643 4803 474606 26860 9076 676--
Peňažné finančné inštitúcie833 1681 44327 42403 728111 5190163 1422 133161 56441 85146 832219 97202 52543 35615 37411--
Finančné inštitúcie iné ako PFI582 682018 20577 279443119 371022 81810 91595 8483 7941 51084 6482 967148144 448880384--
Nefinančné spoločnosti3 693 6602 27765 518119 6581 643827 6420391 933164 5491 126 95873 37848 409371 98640 513801418 46444 6536 281--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 89801 2769635771900472 502845834 583004770067--
Peňažné finančné inštitúcie1 1490003570000039712400007000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 734092990600634040813500000--
Nefinančné spoločnosti8 015034787071300412 16240704 5080047067--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 155-8401963571990-21-699-1 885845834 583-2370-58837853--
Peňažné finančné inštitúcie-3 3890-87503570000-3 4263971240-237007000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 16009299060-216-21340813500000--
Nefinančné spoločnosti5 383-834787019300-7051 75440704 50800-588-32253--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt