Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 933 5043 593105 840190 6524 8541 018 7630574 649167 9541 336 898111 15590 071646 35741 2173 177591 61958 3306 608--
Peňažné finančné inštitúcie806 1711 42427 83402 938110 4300160 3041 900161 51139 50845 510204 7362372 28440 51213 69010--
Finančné inštitúcie iné ako PFI547 48807 92672 773417116 408022 72910 39391 3173 3631 39879 0162 953137138 371840375--
Nefinančné spoločnosti3 579 8442 16970 080117 8781 500791 9250391 616155 6611 084 07068 28443 162362 60538 027756412 73643 8006 223--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom14 598028418724 82403339706 40914423330028512420--
Peňažné finančné inštitúcie2 14200001 552005665019002000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4690032012904524129012800000--
Nefinančné spoločnosti11 987028415523 14302884026 400154202008512420--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-12 002-14258-22 473-374 78603331244 21974233300281242-137--
Peňažné finančné inštitúcie2 14200001 552005665019002000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4630026-381290452412901280000-45--
Nefinančné spoločnosti-14 607-14258-22 49923 1050288-4444 210-5542020081242-93--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt