Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 710 4023 757101 875205 7455 105973 0050570 207163 0431 245 488107 38986 566603 68540 0543 016557 37155 9746 563--
Peňažné finančné inštitúcie749 2611 42626 97703 071102 5560157 823981152 89537 44344 026174 6382382 15338 15213 53111--
Finančné inštitúcie iné ako PFI513 55307 42368 926444110 547022 5939 80285 9553 8681 28271 7232 924138127 763747406--
Nefinančné spoločnosti3 447 5882 33067 475136 8181 590759 9020389 791152 2601 006 63866 07841 257357 32436 893725391 45641 6966 147--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 32301242 165062208742 5760952 615004502--
Peňažné finančné inštitúcie300000000300000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 6910066020017002 61500000--
Nefinančné spoločnosti5 62901242 098062008732 5660950004502--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 812-6-91 842-260208-1392 5030902 39200-47702--
Peňažné finančné inštitúcie-10600-10900000300000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 5830-10866020017002 61500000--
Nefinančné spoločnosti4 335-6991 885-260008-1402 493090-22300-47702--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt