Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 180 9063 23469 106193 7804 345894 3660508 626137 4931 062 69594 75786 732598 98537 1172 290440 71556 5347 753--
Peňažné finančné inštitúcie660 7321 22221 442842 23389 4830138 1121 094135 19630 98042 005149 3223 2551 46036 34213 417248--
Finančné inštitúcie iné ako PFI450 01304 55574 61643487 791020 8387 43465 9143 18994569 1592 351113112 818403459--
Nefinančné spoločnosti3 070 1612 01243 109119 0801 679717 0920349 676128 965861 58560 58843 783380 50531 511717291 55442 7147 046--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 06703128021400542624328768010800--
Peňažné finančné inštitúcie900000000317036800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15300115000097220000000--
Nefinančné spoločnosti823031302140042238212840010800--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-353-30-4149013300-31-8603528768010800--
Peňažné finančné inštitúcie820000000317-836800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15300115000097220000000--
Nefinančné spoločnosti-588-30-41-66013300-43-884212840010800--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt