Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 747 5832 38956 912169 5393 819833 8120425 980124 679975 54375 86876 357522 65532 0931 979398 47955 6667 944--
Peňažné finančné inštitúcie578 07087018 598781 88281 4770107 128927128 73422 54837 666130 9082 7171 24531 28816 001246--
Finančné inštitúcie iné ako PFI397 77903 67162 58535380 555017 7846 56457 8141 96878560 4472 22591102 2721 109471--
Nefinančné spoločnosti2 771 7351 51834 643106 8761 584671 7800301 068117 188788 99551 35237 906331 30027 151644264 91938 5577 226--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 239013 372017300251 56713284005600--
Peňažné finančné inštitúcie1090000960001102000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI400020000016130000000--
Nefinančné spoločnosti5 090013 35207700241 5500264005600--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 067-14-2503 372015300-211 3171328400-1 54900--
Peňažné finančné inštitúcie-7790000960001102000-88800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI400020000016130000000--
Nefinančné spoločnosti3 806-14-2503 35205700-221 300026400-66100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt