Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 660 6172 24355 993158 7023 956812 9410418 214117 184962 83776 43973 107503 31030 7001 992397 21253 9787 820--
Peňažné finančné inštitúcie560 92179117 331721 94076 8900106 577881124 30521 68736 916127 4312 7231 25230 27115 837246--
Finančné inštitúcie iné ako PFI388 34203 77559 43537979 253017 4726 17557 5201 98975757 9632 17491100 7311 098451--
Nefinančné spoločnosti2 711 3551 45234 88799 1951 637656 7980294 165110 128781 01252 76335 434317 91625 804649266 21037 0447 123--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 39301643256600132 0053675000020--
Peňažné finančné inštitúcie11100000000463629000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI77000500007700000000--
Nefinančné spoločnosti2 20501643206600131 882045000020--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-750-474325-2 1910-1-2962 002575000-4500-1--
Peňažné finančné inštitúcie-2 0650000-2 171000463129000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI77000500007700000000--
Nefinančné spoločnosti1 238-474320-200-1-2961 879-2645000-4500-1--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt