Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 718 8262 20556 316153 2293 903831 7510424 583117 401986 17077 16173 616510 18330 4371 789403 85754 1227 648--
Peňažné finančné inštitúcie560 78578717 080741 88579 7050106 296865120 48921 78136 294129 3152 7451 10230 17815 964246--
Finančné inštitúcie iné ako PFI388 67603 87557 55737480 986017 4025 96057 9892 05369559 4002 1759799 4691 116441--
Nefinančné spoločnosti2 769 3641 41835 36195 5981 644671 0600300 885110 576807 69253 32736 627321 46825 517590274 21137 0436 961--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 8480486107600171 72201955151 469019217420--
Peňažné finančné inštitúcie67900000000583096000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI618019610300027800140000016--
Nefinančné spoločnosti3 5510290107300178610993751 46901921745--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom983-1330-7-19-660-4-2721 497-2 9891955151 46901401746--
Peňažné finančné inštitúcie67900000000583096000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI618019610300027800140000016--
Nefinančné spoločnosti-314-1134-7-19-690-4-272636-2 989993751 4690140174-10--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt