Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 828 7822 19655 215153 7073 928873 8840433 205127 4071 010 11581 10974 434518 26129 6871 784416 58355 1767 432--
Peňažné finančné inštitúcie580 82874817 002751 88886 3510111 850854123 14522 48836 250132 4482 7441 09831 13216 488246--
Finančné inštitúcie iné ako PFI397 03003 92957 93337887 765017 4936 06658 5392 11770959 8712 1669799 3431 099414--
Nefinančné spoločnosti2 850 9241 44834 28495 6991 661699 7680303 862120 487828 43156 50437 474325 94124 777589286 10837 5896 772--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 02903111761581 214020224110457951014201--
Peňažné finančné inštitúcie6620000000000066200000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI41000159088007136000000200--
Nefinančné spoločnosti1 9570311171581 12602015275045133101401--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom272-79102421581 1390-186-29-1 487-15245795-50-13201--
Peňažné finančné inštitúcie-898000000-2010-1 254-105066200000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI36600159052007136-300-500200--
Nefinančné spoločnosti804-79102-1171581 087015-36-369-444513310-1301--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt