Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 726 5862 27352 800151 0914 002841 7340424 097121 877989 71284 68170 487498 03729 2491 784408 69154 1317 403--
Peňažné finančné inštitúcie565 47475516 567762 00079 8080111 539807124 78323 44734 605124 5202 6601 09830 13116 531247--
Finančné inštitúcie iné ako PFI385 74403 94157 25242184 333017 1886 03755 8302 29868358 0302 0949797 0371 020411--
Nefinančné spoločnosti2 775 3681 51832 29293 7621 581677 5930295 370115 033809 09958 93635 200315 48724 494589281 52336 5796 744--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 2730330195325700643 691581172483110036--
Peňažné finančné inštitúcie30300000000018222000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI28000000020800000004--
Nefinančné spoločnosti4 9420330195325700443 6835735283110032--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 591-68-2 021195319700-1153 638-42311724850-25336--
Peňažné finančné inštitúcie2960000-7000018222000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-15-6000-430020800000004--
Nefinančné spoločnosti1 310-62-2 021195324700-1353 630-424352850-25332--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt