Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 786 9432 23455 886145 2224 174866 5660432 016125 851993 53788 54171 579509 70930 9071 828411 93655 1937 823--
Peňažné finančné inštitúcie576 64372116 619802 03883 7710114 162835126 57523 78135 094125 7702 6591 11931 38315 914249--
Finančné inštitúcie iné ako PFI396 52264 05757 68146987 847017 4096 04058 9252 39270760 2922 20110397 9271 044438--
Nefinančné spoločnosti2 813 7781 50735 21087 4621 668694 9480300 445118 976808 03762 36835 778323 64726 046605282 62738 2357 136--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 0100349204 192060860590131325010236156--
Peňažné finančné inštitúcie3 12200003 00100000715000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI599008102050145060000023--
Nefinančné spoločnosti2 2890341101 1890107565851355010236132--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 533-1179203 7900608-639409-847150-170234141--
Peňažné finančné inštitúcie3 06900003 00100000185000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI48000810-1050135-9760-1800023--
Nefinančné spoločnosti983-1171107900107-6424041347010234117--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt