Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 804 9782 21954 026148 3684 335850 5620424 182150 4571 031 86484 79769 480498 97230 8701 909405 76255 6397 476--
Peňažné finančné inštitúcie569 13570415 852812 07180 8370112 750897127 48322 11935 106123 2102 7131 14031 37516 712249--
Finančné inštitúcie iné ako PFI390 68164 03457 87249687 852016 6176 82057 4852 28769058 1242 0989395 7411 062429--
Nefinančné spoločnosti2 845 1631 50934 14090 4151 767681 8730294 815142 740846 89660 39133 685317 63826 059676278 64737 8646 798--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 0260229 502247201 305921210566032607016--
Peňažné finančné inštitúcie1 4990000001 3050508955000001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15000200024360000015--
Nefinančné spoločnosti10 5110229 502047200715813403260700--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 6990229 284226801 305-7-146-47420-70-15016--
Peňažné finančné inštitúcie1 4830000001 3050508939000001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-112000200024-12460000015--
Nefinančné spoločnosti9 3270229 284026800-9-200-12-40-70-1500--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt