Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 075 6953 24467 156188 6163 788887 2174 564494 767135 1961 032 58689 78383 933580 88137 0302 090424 42254 1077 512--
Peňažné finančné inštitúcie641 9781 14821 755851 96486 4620136 2651 004130 76829 38241 980144 3603 2431 33234 10312 572247--
Finančné inštitúcie iné ako PFI442 90503 99572 00934190 133020 8017 39663 4263 03885867 2942 372114111 174409455--
Nefinančné spoločnosti2 990 8122 09541 406116 5221 483710 6220337 701126 796838 39257 36341 095369 22831 416644279 14441 1276 810--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 7310750889074400233945461401 26862129507--
Peňažné finančné inštitúcie1 2210000000003401 18702000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4250077000024244007800200--
Nefinančné spoločnosti4 085075081307440020970112140362109307--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 519-1750-10-260800198619-581191 268617285-6774--
Peňažné finančné inštitúcie1 21800000000-33401 18702000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3210077000024244-1040780020-2--
Nefinančné spoločnosti1 981-1750-87-260800174378121193617083-6776--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt