Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 948 3613 00063 011182 1503 776868 5290470 938138 1781 006 02186 11379 181550 59335 4382 064414 02154 1887 385--
Peňažné finančné inštitúcie622 1531 07720 985811 94385 9510132 1091 004128 95027 14240 104137 7623 1101 30532 35512 600247--
Finančné inštitúcie iné ako PFI423 27303 86168 80133188 006018 3847 12260 8983 00683163 1112 344106105 7211 187464--
Nefinančné spoločnosti2 902 9351 92338 165113 2681 501694 5720320 445130 052816 17355 96538 246349 72029 983653275 94540 4016 674--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 789096210466024548174831143001491 40821--
Peňažné finančné inštitúcie368000000215401000014800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI102000089006403000000--
Nefinančné spoločnosti2 319096210377030381707271430021 40821--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 460-16962103480245-289-3 282-131143-90-1711 408-698--
Peňažné finančné inštitúcie720000002154010000-14800--
Finančné inštitúcie iné ako PFI670000820054030-90-190-22--
Nefinančné spoločnosti-1 599-1696210266030-298-3 286-22714300-41 408-676--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt