Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 828 0842 61658 831176 0093 750837 2570446 076132 137993 73280 78175 507537 00532 9672 100405 38752 3958 087--
Peňažné finančné inštitúcie596 38598219 073791 84081 2880115 713951132 83425 45537 893135 0752 8971 32432 59912 528247--
Finančné inštitúcie iné ako PFI408 69303 75266 51136680 039017 9766 81859 4182 86483062 8432 24799104 2571 138488--
Nefinančné spoločnosti2 823 0061 63436 006109 4191 544675 9300312 387124 368801 48052 46236 784339 08727 823677268 53138 7297 352--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 11503054501000348458624085148001068--
Peňažné finančné inštitúcie730000100000063000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI210070000311000000016--
Nefinančné spoločnosti2 0210305390900348455613022148001052--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 3850185-500910348139583084131-12801058--
Peňažné finančné inštitúcie66000030000063000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI21007000031100000007--
Nefinančné spoločnosti1 2980185-560880348136572021131-12801051--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt