Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 826 2022 10650 858136 4004 264883 3530420 175149 0071 030 63188 19868 821502 32231 4541 568413 58451 3997 129--
Peňažné finančné inštitúcie581 25863615 349892 00781 2050111 127902125 29922 70137 725135 9592 55893333 19615 148249--
Finančné inštitúcie iné ako PFI408 21663 87857 07849794 266017 4696 27459 0652 50365260 2782 28593103 469999387--
Nefinančné spoločnosti2 836 7291 46431 63179 2331 761707 8820291 579141 831846 26762 99430 444306 08626 612542276 91935 2526 493--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 824671200111001032 3141114300021433--
Peňažné finančné inštitúcie800000000226016000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8700011000001759000000033--
Nefinančné spoločnosti1 87567100111001001 55351280002140--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 836-571190-65400-1142 3141113800021431--
Peňažné finančné inštitúcie740000000226010000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8700011000001759000000033--
Nefinančné spoločnosti892-5790-65400-1171 5535128000214-2--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt