Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 313 9812 15441 078116 2230746 4820359 387125 484897 53375 03562 066450 47127 1500367 79545 2786 032--
Peňažné finančné inštitúcie492 45261211 69657069 083092 448776103 10718 15034 593118 1862 608027 10514 643251--
Finančné inštitúcie iné ako PFI342 57363 25345 617076 202016 0994 98247 5742 61650353 4072 358089 138825146--
Nefinančné spoločnosti2 478 9561 53626 12970 5490601 1970250 840119 726746 85254 26926 969278 87922 1840251 55229 8105 635--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 5500528102 11006114107337050016148--
Peňažné finančné inštitúcie790000006101800000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8600710000114000000012--
Nefinančné spoločnosti2 3850521002 11000385337050016136--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom669-7-125-1900766060289331250015147--
Peňažné finančné inštitúcie21000000610180-58000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 45600-2000-1 2710011400000-1012--
Nefinančné spoločnosti2 104-7-1251002 0370-1-967337050016135--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt