Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 450 0972 07241 057115 9390775 4020374 693134 934932 34983 84663 436463 92327 3520391 78745 3805 693--
Peňažné finančné inštitúcie503 73156811 03949068 117096 932785108 14420 37935 051119 2862 586027 28114 082251--
Finančné inštitúcie iné ako PFI361 40663 26345 924084 395016 1064 98750 8082 93041353 4712 425095 863820133--
Nefinančné spoločnosti2 584 9601 49826 75569 9650622 8900261 655129 162773 39760 53727 971291 16622 3400268 64330 4785 308--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 86505500350026579071 15460300--
Peňažné finančné inštitúcie14600000001730009900000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0710000000017001 05400000--
Nefinančné spoločnosti647055003500953207060300--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom289-2-550-2390-16600-312507-20-281 154-570000--
Peňažné finančné inštitúcie111000000017300-359900000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0080000000017001 054-630000--
Nefinančné spoločnosti-831-2-550-2390-16600-329460-206060000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt