Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 295 5492 03036 517109 4440739 0240361 526123 762892 01670 11760 040481 38224 3880353 04144 2915 387--
Peňažné finančné inštitúcie504 8715326 54247069 006094 213650122 16316 44234 398117 8562 505027 14213 907252--
Finančné inštitúcie iné ako PFI336 26663 26344 378079 879015 6654 55645 0762 47130352 8632 380084 595837110--
Nefinančné spoločnosti2 454 4121 49326 71265 0190590 1390251 648118 556724 77751 20425 340310 66319 5030241 30429 5475 025--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 2090972490444069192 12615121 159150502--
Peňažné finančné inštitúcie28090000001900000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13500310100189020120000--
Nefinančné spoločnosti4 0460882190443069182 01815101 15930502--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-788-4-1932490-1 9930-1 029-101 68815-221996-2930302--
Peňažné finančné inštitúcie-2 6230900-2 2500-1700190-231000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1300031010018902070000--
Nefinančné spoločnosti1 705-4-20221902560-859-111 580158996-3000302--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt