Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 182 4191 93135 594109 0830688 6670346 324126 480864 89763 07959 402478 45622 8690344 02243 5465 491--
Peňažné finančné inštitúcie475 1814926 23544061 727087 308653114 00614 13434 515113 3722 221027 59013 375257--
Finančné inštitúcie iné ako PFI326 57463 28044 950076 513015 2584 65843 5252 13630552 5762 360080 202811106--
Nefinančné spoločnosti2 380 6641 43326 07964 0890550 4270243 758121 169707 36646 80924 581312 50818 2880236 23029 3605 128--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom441020015900338142413400400--
Peňažné finančné inštitúcie1030000000100010200000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI100000000100000000--
Nefinančné spoločnosti33702001590032804243100400--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 848-5-57400120-181-276-7334-22012300-300--
Peňažné finančné inštitúcie-323000000-181100-24410200-100--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1100000000-1000000-100--
Nefinančné spoločnosti-1 514-5-574001200-277-7234242000-100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt