Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 150 0091 97235 281104 5710687 3480340 608126 964862 20861 79060 264460 79822 3210343 81544 0415 407--
Peňažné finančné inštitúcie470 0534886 05638058 695089 202649112 85913 62035 949112 2902 185025 53112 980253--
Finančné inštitúcie iné ako PFI327 13063 10542 386075 702015 3124 54743 8271 97329652 6352 475084 108766103--
Nefinančné spoločnosti2 352 8251 47726 12062 1470552 9510236 094121 768705 52246 19724 020295 87317 6620234 17730 2955 051--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom24 1573105604 641022515 619762332 5075089310--
Peňažné finančné inštitúcie1 87900008100088007790009310--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 538020504 4530000600000000--
Nefinančné spoločnosti17 73938510107022515 531162331 72750800--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 856-2105-13404 56702-6814 80276952 50740-319310--
Peňažné finančné inštitúcie1 744000081000880-1357790009310--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 537020504 4530000600000-200--
Nefinančné spoločnosti16 575-285-13903302-6814 714162301 72740-2900--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt