Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 919 2221 95633 78194 7710616 0150317 981115 803792 32458 20755 189442 73120 8430329 84141 7365 437--
Peňažné finančné inštitúcie424 0334455 65339049 451077 748653102 89512 17333 260103 1042 102024 88312 073249--
Finančné inštitúcie iné ako PFI300 446833 13536 670066 723014 7814 23338 8171 87726353 3402 438077 43273675--
Nefinančné spoločnosti2 194 7431 42924 99358 0620499 8410225 452110 917650 61244 15721 666286 28816 3030227 52628 9265 112--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 073017140062000471882732560106--
Peňažné finančné inštitúcie12800001020022400000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1290012801000000000000--
Nefinančné spoločnosti81601711051700451642732560106--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 711-2-328140059800-15-1 314270-78430-3704--
Peňažné finančné inštitúcie1250000102002240-3000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6800012801000000-80900000--
Nefinančné spoločnosti-1 157-2-32811049500-17-1 3382732530-3704--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt