Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 685 0392 17946 268126 8640851 0013 005405 796135 001998 25182 39767 393487 44729 6610405 38949 5716 714--
Peňažné finančné inštitúcie566 90062513 87068080 7890111 181878122 30021 43036 772130 0952 482031 97415 060250--
Finančné inštitúcie iné ako PFI384 16463 49050 682091 444017 0295 94553 4722 44363557 4182 328098 391886336--
Nefinančné spoločnosti2 733 9761 54928 90876 1130678 7680277 586128 178822 47958 52429 986299 93424 8510275 02433 6256 127--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 8850367290058011208801579798003 26512110--
Peňažné finančné inštitúcie82700000000227079800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI44200221000012200000000110--
Nefinančné spoločnosti4 616036769058011196388790003 265120--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 748-282162040-2390159-1 57711-2798003 2651264--
Peňažné finančné inštitúcie76400000000227-6479800000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4650-11113500001-4900000000110--
Nefinančné spoločnosti2 450-28327690-2390158-1 1094620003 26512-46--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt