Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 584 2962 18644 644122 5790817 0590387 044142 684969 66580 29864 755487 57429 1900390 30648 4996 642--
Peňažné finančné inštitúcie546 92262013 26566076 9700103 101876117 12719 70835 348131 7392 599031 66714 456250--
Finančné inštitúcie iné ako PFI373 15863 35549 100088 232016 3845 94651 0852 81558756 5582 255095 942900230--
Nefinančné spoločnosti2 664 2161 56128 02473 4130651 8570267 559135 862801 45357 77528 820299 27724 3360262 69733 1436 161--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 5200013805 02300522 10431172000100--
Peňažné finančné inštitúcie2 73400007600011 97300000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 06900004 0590010000000000--
Nefinančné spoločnosti717001380204004113131172000100--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 058-5-16413805 0060-4-245-2 494201190-3190100--
Peňažné finančné inštitúcie2 68900007600011 9730-45000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 76600004 0530-490-500-2870000--
Nefinančné spoločnosti-4 398-5-164138019300-255-4 467251640-320100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt