Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 521 3512 16943 230121 8920803 2720379 631138 544957 75779 19265 201468 03228 7610389 27546 5636 215--
Peňažné finančné inštitúcie532 68862113 16364075 7530102 164851111 83319 22135 633125 9702 593031 13214 311250--
Finančné inštitúcie iné ako PFI368 90363 29749 403085 304015 8775 30652 5122 84152454 6522 347095 995846150--
Nefinančné spoločnosti2 619 7601 54326 77072 4250642 2150261 590132 387793 41257 13029 044287 41023 8210262 14831 4075 814--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 40502497104 16302362543447311222051977--
Peňažné finančné inštitúcie361000014000324023000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI170012480750000350000000--
Nefinančné spoločnosti4 87302372304 0740236251101271222051977--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 465-442467106430199-26635835301222051977--
Peňažné finančné inštitúcie361000014000324023000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI158012480750000230000000--
Nefinančné spoločnosti945-442342305540199-266341261222051977--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt