Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom2 988 6711 60928 110105 9330677 2980301 005126 687803 99967 54655 732428 85421 3090331 95140 2465 416--
Peňažné finančné inštitúcie411 3713505 72029061 108074 86367092 40015 28533 55395 3972 247018 79011 310246--
Finančné inštitúcie iné ako PFI279 617742 64439 955081 714015 2154 65734 7202 12628441 8612 636051 6702 13682--
Nefinančné spoločnosti2 297 6821 18519 74665 9490534 4760210 927121 360676 87950 13521 896291 59616 4260261 49226 8015 088--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 3340020113034161 786863313700014--
Peňažné finančné inštitúcie256000023000270220400000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI16500004034000012700000--
Nefinančné spoločnosti1 91300208600161 7598503700014--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 118-1020-40-82-841 0898-2633120-1190-41--
Peňažné finančné inštitúcie1290000230-1150270-1120400000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15900004034-60001270000-5--
Nefinančné spoločnosti830-1020-310-1-781 0628-16020-1190-36--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt