Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 722 3921 47529 444126 00201 023 1780340 697129 937958 78678 45665 720493 03825 5560404 36447 2144 793--
Peňažné finančné inštitúcie514 2002706 1590090 228091 572694119 81917 70735 871112 0912 475024 10613 479243--
Finančné inštitúcie iné ako PFI400 089602 75449 7080144 299015 4254 82846 2662 64030251 9442 680076 6662 57747--
Nefinančné spoločnosti2 808 1021 14520 53176 2940788 6510233 700124 415792 70158 10929 547329 00320 4010303 59231 1594 503--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 090087659071000331 68160491 257180290576--
Peňažné finančné inštitúcie1 487066400436000363024000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9500150500000001800570--
Nefinančné spoločnosti3 507021243026900331 31860241 2570029006--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 650-2122505570-47-181 51860-401 257140255576--
Peňažné finančné inštitúcie1 3960664004330003630-64000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-7780-86415010-1-300-101800570--
Nefinančné spoločnosti3 031-2212901230-46-151 15560241 257-4025506--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt