Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 125 3671 47131 475138 13101 121 8570364 326147 0781 070 37583 47372 544531 42229 7210483 41051 5554 915--
Peňažné finančné inštitúcie613 2672765 61300128 1290106 119762134 84519 25638 546132 6392 628029 88214 848255--
Finančné inštitúcie iné ako PFI468 936573 77657 0630160 802015 9045 59958 9182 99236760 8732 769097 2592 61450--
Nefinančné spoločnosti3 043 1641 13822 08681 0680832 9260242 303140 717876 61261 22533 631337 91124 3230356 26934 0944 611--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 961026252101 448003251 25336126470022523127--
Peňažné finančné inštitúcie5650000290002590027700000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 10100513038600100000002000--
Nefinančné spoločnosti3 2960262801 033003249943612371002253127--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 077-3257-72201 3000-43131 052366647-170-2323127--
Peňažné finančné inštitúcie5590000290002590-627700000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1000051303860-1100000002000--
Nefinančné spoločnosti1 419-3257-1 23508850-33127933612371-170-233127--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt