Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 445 5981 49632 025147 39801 180 8260408 004153 3421 171 69185 71579 407575 73331 9720525 30354 1824 999--
Peňažné finančné inštitúcie664 6442785 85100138 0460121 135771144 06419 94741 738141 8472 619033 43815 189264--
Finančné inštitúcie iné ako PFI491 598493 87460 9500158 375015 9105 95866 4913 14940664 9423 0160106 1842 34551--
Nefinančné spoločnosti3 289 3551 17022 30086 4480884 4050270 959146 613961 13662 61937 264368 94426 3380385 68136 6484 684--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 67009956034401071053603151631090273037--
Peňažné finančné inštitúcie38300002800701095000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI200053340100300001090000--
Nefinančné spoločnosti1 0870462206301001023593566300273037--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom472-13999-93503090107763603151401090154037--
Peňažné finančné inštitúcie382-80002790701095000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI200053340100300001090000--
Nefinančné spoločnosti-111-13146-9700290100733593564000154037--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt