Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 583 9161 68132 623152 68401 196 2990416 066164 9481 214 15183 02777 776611 41232 0900547 30555 5334 699--
Peňažné finančné inštitúcie676 4472966 14800137 7840121 596729142 53018 78739 877155 1162 642035 51115 726229--
Finančné inštitúcie iné ako PFI525 363523 65362 6030172 600015 9156 09372 8073 05141170 2762 9840112 5332 43749--
Nefinančné spoločnosti3 382 1061 33322 82290 0810885 9150278 555158 126998 81461 18937 488386 02126 4640399 26137 3714 422--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 7140280105400211042 54319205000208--
Peňažné finančné inštitúcie21000000001209000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13000000012001000000--
Nefinančné spoločnosti3 680028010540021922 53119195000208--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 317-32801019109902 524192040-20107--
Peňažné finančné inštitúcie-830000-1040001209000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI0000000-1212000000000--
Nefinančné spoločnosti3 399-328010295021782 512191940-20107--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt