Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 760 7001 74131 303150 39001 255 9550416 187197 4121 266 38785 26477 823619 58032 4510570 78357 1644 381--
Peňažné finančné inštitúcie663 5502995 56100138 6790119 888716138 09320 60538 443147 2052 766035 18816 405251--
Finančné inštitúcie iné ako PFI544 190553 82960 0580178 538015 6977 07476 0323 30140973 4023 1160120 2312 50348--
Nefinančné spoločnosti3 552 9601 38721 91390 3330938 7380280 602189 6221 052 26261 35838 971398 97426 5690415 36438 2564 082--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 708050053700281997100051401 31801--
Peňažné finančné inštitúcie40200003330006801000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI700000005200000000--
Nefinančné spoločnosti2 29805002040023129798051401 31801--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-3 970-7-71-3 46604710-1727-8987880-1 40401 29301--
Peňažné finančné inštitúcie-990000333000-43301000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2 71700-2 7030-1900520-2000000--
Nefinančné spoločnosti-1 154-7-71-76301570-1722-4677890-1 40401 29301--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt