Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 554 9381 77131 637150 39201 196 6500410 689198 1141 196 05187 51374 091586 77934 6620532 53855 8223 940--
Peňažné finančné inštitúcie620 6773015 12000128 4730115 663712129 79421 15735 498132 8902 506032 63716 228257--
Finančné inštitúcie iné ako PFI515 698553 48461 8060172 956015 6086 53666 0683 57239570 9743 1170108 9032 27845--
Nefinančné spoločnosti3 418 5631 41523 03388 5850895 2210279 418190 8661 000 18962 78438 198382 91629 0390390 99837 3163 637--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 2030332190027500376452911 0608 6980365506--
Peňažné finančné inštitúcie575000015000001000005500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5010305170026000000000000--
Nefinančné spoločnosti11 12802720023400376452811 0608 69803606--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 513-183321900-6000049752901 0608 6980-495501--
Peňažné finančné inštitúcie57400001500000900005500--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5010305170026000000000000--
Nefinančné spoločnosti10 438-1827200-10100049752811 0608 6980-4901--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt