Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 123 7791 81433 513111 5080647 4922 315323 683133 279869 71764 06757 540457 99223 6110356 33845 0405 575--
Peňažné finančné inštitúcie449 2923955 77544058 035084 883683107 30413 82934 181102 1132 270026 26313 912259--
Finančné inštitúcie iné ako PFI287 495833 06844 479059 087015 8265 06042 7132 23825349 5922 625061 81573975--
Nefinančné spoločnosti2 386 9931 33624 67066 9840530 3700222 974127 536719 70048 00023 106306 28718 7160268 26030 3895 241--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 1690858202030151434411263940025417410--
Peňažné finančné inštitúcie1050000000008200000230--
Finančné inštitúcie iné ako PFI202061780000130000000500--
Nefinančné spoločnosti1 86102440203015013443063940025410110--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-886-122-1 0900-13101432-986112-73860020217410--
Peňažné finančné inštitúcie97000000000820-8000230--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1170-278000010-19000000500--
Nefinančné spoločnosti-1 100-124-1 1680-13101422-96730-73940020210110--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt