Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom3 447 5351 81432 242113 5380747 9100354 829165 116933 73370 43663 087501 27225 2030393 90646 2635 725--
Peňažné finančné inštitúcie485 6593675 26042065 619093 810694113 78914 65236 918110 8852 185028 91012 895257--
Finančné inštitúcie iné ako PFI350 556783 09647 021093 932015 7505 29049 5842 47925253 6222 679074 4112 44091--
Nefinančné spoločnosti2 611 3201 36923 88666 4750588 3590245 269159 132770 36053 30525 916336 76520 3390290 58630 9285 376--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 18503 2391409201664946701013980107--
Peňažné finančné inštitúcie1710000001660500000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI745024800160003810010000000--
Nefinančné spoločnosti3 26902 991130760049810103980107--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8303 239140-593016612-2 8960213980-70-2--
Peňažné finančné inštitúcie-2160000-3810166050-6000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7440248001600-1381001000000-5--
Nefinančné spoločnosti-44502 991130-2280013-3 282083980-703--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt