Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 581 0841 83730 793150 99101 205 5170403 444206 0091 198 52096 18478 740592 17227 2690534 99856 4473 963--
Peňažné finančné inštitúcie621 7203104 88300129 4910113 106697126 93623 58035 371136 8612 438032 61515 742346--
Finančné inštitúcie iné ako PFI522 666653 02062 2020172 558015 3956 75763 6123 91443274 3113 1280115 0022 33444--
Nefinančné spoločnosti3 436 6981 46322 89088 7890903 4680274 943198 5551 007 97268 69042 937381 00021 7030387 38138 3703 573--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 366037103 85100251 3457870001309--
Peňažné finančné inštitúcie305000019900026080000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI29010022000006000000--
Nefinančné spoločnosti5 032036103 63000251 319710001309--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-19 194037-18 2370-2 41400221 2937870001100--
Peňažné finančné inštitúcie305000019900026080000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI29010022000006000000--
Nefinančné spoločnosti-19 528036-18 2370-2 63500221 267710001100--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt