Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 058 0091 64229 290160 13701 039 3880365 621148 9611 071 29577 68977 366529 37020 2540485 47253 1653 586--
Peňažné finančné inštitúcie536 9532854 61800116 6420102 28099394 14820 64329 061121 8342 106028 98015 648329--
Finančné inštitúcie iné ako PFI490 126532 94863 5970141 931013 7726 00663 0233 72036174 5033 2900114 9841 99042--
Nefinančné spoločnosti3 030 9311 30421 72496 5400780 8150249 569141 962914 12453 32647 944333 03314 8570341 50835 5283 216--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 39000107990304289781120020002 63403--
Peňažné finančné inštitúcie13000000000013000001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI235000025000001002000000--
Nefinančné spoločnosti4 14300107740304289781970002 63402--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 6250010-1 520030428978162-520002 25103--
Peňažné finančné inštitúcie-9380000-90600000-32000001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI235000025000001002000000--
Nefinančné spoločnosti2 3280010-639030428978184-5002 25102--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt