Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 654 8301 59331 501174 05201 201 5840402 797152 2151 231 20498 93887 855634 55827 5660557 82854 7333 628--
Peňažné finančné inštitúcie643 9392854 84900145 6070120 328995107 70726 64434 160152 6192 343032 42416 262343--
Finančné inštitúcie iné ako PFI584 006523 02370 6050168 123012 4636 76684 4556 00939892 1913 4180134 3882 16842--
Nefinančné spoločnosti3 426 8851 25623 629103 4480887 8540270 006144 4541 039 04266 28553 297389 74721 8050391 01636 3023 243--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 97800001 2090053041611722390202450--
Peňažné finančné inštitúcie1 079000087600020300000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12700000000001170100000--
Nefinančné spoločnosti771000033300510116022290202450--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 462-37000-2 6010052861611722-800-4722450--
Peňažné finančné inštitúcie1 079-1700087600020300000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9500000000001170-220000--
Nefinančné spoločnosti-3 636-20000-3 4770058316022-580-4722450--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt