Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 961 4801 59432 173176 78401 310 3180411 416190 7081 312 84699 23892 188663 82027 9490585 50858 5333 365--
Peňažné finančné inštitúcie647 9373024 83800148 4030120 077994106 57126 56334 226154 9962 483032 34316 444314--
Finančné inštitúcie iné ako PFI579 689543 05071 4880153 197012 7566 73490 6315 99238192 6243 5760136 8122 44719--
Nefinančné spoločnosti3 733 8541 23724 285105 29601 008 7180278 583182 9801 115 64466 68357 581416 19921 8900416 35339 6423 032--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom13 19403961409 2390282771 79754022361901104370--
Peňažné finančné inštitúcie68702270010900035100000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 98700006 77700209000010000--
Nefinančné spoločnosti5 52001691402 353028681 44654022361801104370--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 3760396-3807 9840-113277-1 3125402233580110437-8--
Peňažné finančné inštitúcie-271022700-3070-740-11700000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 98400006 7770-3209000010000--
Nefinančné spoločnosti1 6630169-3801 5140-3668-1 1955402233570110437-8--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt