Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 994 1211 59631 344171 08801 243 1260428 335202 5831 348 49294 86196 154680 02630 2100609 41258 4903 392--
Peňažné finančné inštitúcie677 1933114 86700147 0980127 1281 017111 51927 89336 150166 0972 478036 00216 944315--
Finančné inštitúcie iné ako PFI640 809452 96966 6660215 034013 0117 00290 8145 69436092 5823 6430140 5512 48327--
Nefinančné spoločnosti3 676 1191 24023 508104 4220880 9940288 196194 5641 146 15961 27459 644421 34724 0900432 85939 0633 050--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 07503548602 07600781 3763211 054001 7063122--
Peňažné finančné inštitúcie1 27100003010002751069400000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 73702000000001110001 70500--
Nefinančné spoločnosti4 06703348601 77500781 1012003610013122--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 0870354-301 0400-11781 1883211 043-3901 1142912--
Peňažné finančné inštitúcie1 25900003010002751068200000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 73702000000001110001 70500--
Nefinančné spoločnosti2 0910334-307390-1178913200361-390-5912912--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt