Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 238 1191 44931 058168 56601 292 5410452 879243 4501 409 248107 58293 405715 76431 4740627 52464 6273 315--
Peňažné finančné inštitúcie698 4082644 76700150 1330131 5031 036110 45132 93035 353175 5672 545036 60917 515299--
Finančné inštitúcie iné ako PFI633 079443 03465 2960210 882013 0817 07591 2216 20739392 9293 6700136 4102 88124--
Nefinančné spoločnosti3 906 6321 14023 257103 2710931 5260308 295235 3391 207 57668 44557 660447 26725 2590454 50544 2312 992--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom32 87802197029 1320254035226376682102 13861--
Peňažné finančné inštitúcie4240000000040042000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI700000000007000000--
Nefinančné spoločnosti32 44702197029 1320254034826302482102 13861--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 901-92197028 470025403252637-61-3 23201 83261--
Peňažné finančné inštitúcie-2 82900000000400420-3 2530000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI700000000007000000--
Nefinančné spoločnosti30 723-92197028 470025403212630-4812101 83261--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt