Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 368 5441 34531 616169 83401 319 2280451 067257 3161 449 086115 39690 408755 82932 7090627 73668 3193 175--
Peňažné finančné inštitúcie715 4661934 97700154 4520131 0141 033110 64733 74733 704185 6765 787036 61617 812255--
Finančné inštitúcie iné ako PFI649 274473 30666 5130210 673012 5817 91489 3056 265353101 0513 4480144 7503 11626--
Nefinančné spoločnosti4 003 8051 10523 333103 3210954 1030307 472248 3691 249 13475 38456 351469 10223 4740446 37147 3902 894--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 9430542 4230606042434176481116004304--
Peňažné finančné inštitúcie44000044000000000001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 423002 41700000501000000--
Nefinančné spoločnosti1 47605470562042434171480116004304--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-3 545054-4 7870592042434-85481116-304302--
Peňažné finančné inštitúcie12000044000-3200000001--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 423002 41700000501000000--
Nefinančné spoločnosti-5 980054-7 2030548042434-58480116-304302--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt