Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 028 9281 25031 128171 16601 243 8180424 531200 7771 336 581107 88088 218727 42332 3750596 08268 9493 240--
Peňažné finančné inštitúcie683 6391984 83700149 8560121 6361 058106 88531 14231 374178 8265 819033 61618 591287--
Finančné inštitúcie iné ako PFI626 968443 30964 6400205 120012 2208 12586 7896 25730697 0353 5130136 4153 24027--
Nefinančné spoločnosti3 718 3211 00822 982106 5260888 8420290 675191 5941 142 90770 48156 539451 56223 0440426 05147 1192 926--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 1340855102 037027421236137966007297150--
Peňažné finančné inštitúcie2 40800001 679000140000017150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI188005001501160007000000--
Nefinančné spoločnosti2 538085103430158212221309660072900--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 8860855101 697025621-118137966-20195715-1--
Peňažné finančné inštitúcie2 40800001 679000140000017150--
Finančné inštitúcie iné ako PFI188005001501160007000000--
Nefinančné spoločnosti1 289085103014021-132130966-201940-1--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt