Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 525 8091 73629 469163 23301 181 7090413 846200 3911 176 51496 12383 667582 56325 2110512 76860 3153 850--
Peňažné finančné inštitúcie585 3803024 84300126 9480115 2231 061101 45224 97732 701129 8132 165029 47716 720326--
Finančné inštitúcie iné ako PFI518 161592 85361 0730153 177014 8946 38571 4524 07638282 2083 1110116 1462 40350--
Nefinančné spoločnosti3 422 2681 37521 773102 1600901 5840283 729192 9451 003 61067 07050 584370 54119 9350367 14541 1923 473--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 444060402390441 20315985212 9783 64702213--
Peňažné finančné inštitúcie000000000000000000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI13000000001205011300000--
Nefinančné spoločnosti8 314060402390441 19115980212 8653 64702213--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 736-16040-2 3130431 203-3 91285-342 9653 6470-1426--
Peňažné finančné inštitúcie-64000000-1000-50-1300000--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1160000-13001205-111300000--
Nefinančné spoločnosti1 684-16040-2 3000441 191-3 91280162 8653 6470-1426--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt